Dzisiaj jest: 20 lutego 2019 roku. Do końca roku pozostało: 314 dni.
Fizyka Techniczna dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i postępu technologicznego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Poddziałanie 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Fizyka Techniczna dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i postępu technologicznego” został zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakończonym konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

Kierunek studiów Fizyka Techniczna w roku ak.2012/13 jako kierunek zamawiany przewiduje dodatkowe środki finansowe na kształcenie studentów w tym m.in.:
  1. Stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów (na pierwszym roku na podstawie wyników rekrutacji, na kolejnych semestrach na podstawie wyników w nauce). Program stypendialny obejmie do 50% studentów w cały cyklu kształcenia a wysokość stypendiów wyniesie do 1000 zł miesięcznie.
  2. Zorganizowanie kursów wyrównawczych z matematyki, fizyki, informatyki dla studentów pierwszych lat studiów.
  3. Organizowanie krajowych i zagranicznych staży naukowych i zawodowych oraz praktyk studenckich m.in. Francja, Szwajcaria (CERN), Austria.
  4. Wyjazdy studyjne do ośrodków badawczych i firm z branż związanych z kierunkiem studiów.
  5. Wprowadzenie nowoczesne formy kształcenia: udział studentów w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowo-technicznych, uruchomienie nowoczesnej czytelni studenckiej, włączenie studentów do działalności badawczo-naukowej Instytutu Fizyki.
  6. Zajęcia dydaktyczne i szkolenia zawodowe prowadzone przez zaproszonych wybitnych specjalistów.
Biuro projektu:
pok. F211,
Instytut Fizyki Politechniki Krakowskiej,
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków.

Tel.: (012) 636-06-66 w. 28,
Faks: (012) 637-14-46

Kierownik projektu:
dr Piotr Fornal
E-mail: wiedza2@pk.edu.pl
dyżury:
poniedziałek: 12:00 - 15:00
czwartek: 11:00 - 13:00

Asystent kierownika projektu:
mgr Katarzyna Karcz
E-mail: Katarzyna.Karcz@op.pl
dyżury:
poniedziałek i środa: 15:00 - 17:00

Koordynator ds. stypendiów:
lic. Małgorzata Curyło
mcurylo@pk.edu.pl

Ekspert ds. dydaktyki:
dr hab. Wojciech Otowski, prof PK
w_otowski@wp.pl

Ekspertka ds. dydaktyki:
dr Małgorzata Duraj
mduraj@poczta.onet.pl

Autor strony projektu:
mgr inż. Artur Niewiarowski
(C) 2012 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.